VITA

vrijwillige inzet
kan Altijd beter

Wij helpen jou om vrijwillige inzet professioneel te regelen. Dat doen we met training, lezingen, uitvoering en advies.

dit zijn we

Anja Slendebroek

Met een frisse blik en praktische oplossingen adviseer en begeleid ik vrijwilligersorganisaties.

Werkgebieden:
✓ Vrijwilligersbeleid en –management
✓ Dorps- en buurthuizen
✓ en Bewonersparticipatie

Mijn visie: als het in een organisatie niet zo goed loopt, dan zijn er meerdere knoppen waar je aan kunt draaien. De kunst is dat je alle knoppen kent en aanvoelt aan welke knop de organisatie het beste kan draaien. Inzicht en beweging, naar een vitale vrijwilligersorganisatie

Naast advies, coaching en procesbegeleiding geef ik workshops en ben ik beschikbaar voor interim-klussen. Mijn standplaats is Arnhem.

Annemiek Messer

Met dynamiek zorg ik ervoor dat de behoeftes en belangen van vrijwilligers beter aansluiten op die van de organisatie en andersom. Dit doe ik door de vaak weerbarstige praktijk op een creatieve manier te vertalen naar een goed en duurzaam vrijwilligersklimaat. Mijn werkwijze?

- het creëren van bewustwording door regie theater
- het toevoegen van kennis door creatieve werksessies, workshops en inspiratiesessies;
- begeleiding door advies en coaching
- het inzetten van tools en formats.
- procesbegeleiding van o.a. het Goed Geregeld keurmerk.

Mijn standplaats is Breda, ik ben landelijk werkzaam.

Britta Lassen

Vernieuwing in organisaties en teams begint waar echte verbinding ervaren wordt, waar mensen open ideeën en meningen uitwisselen, ineffectieve patronen doorbreken en met een frisse blik de toekomst vorm willen geven. Met als uitkomst een nieuwe manier van samenwerken die leidt tot betere resultaten.

Ben je teamleider of manager en wil je je team of organisatie verder ontwikkelen dan help ik je graag in de rol van teamcoach, procesbegeleider, brainstormfacilitator of trainer. Afhankelijk van je doel en de mogelijkheden van je team of organisatie bekijken we welke stappen leiden tot concrete resultaten.

David Wijnperle

Ik ben een ervaren trainer en adviseur op het gebied van vrijwillige inzet en besturen. Met een aanpak gebaseerd op onder andere Waarderend Organiseren, mediation, COCD en de Gouden Cirkel werk ik samen met klanten aan sterke organisaties en aantrekkelijk vrijwilligerswerk.

Ik ben in te zetten voor korte klussen zoals een presentatie, workshop of training, en ook voor langere klussen als interimmanager, projectleider of vrijwilligerscoördinator.Frank Hoes

Krachtig Besturen & Bestuurlijke Ontwikkeling.

Training, workshop, lezing, inspiratie, advies en opleiding voor bestuur, RvT en bestuurder van stichting, vereniging, branche- en beroepsvereniging.

Resultaat: besturen op een hoger niveau, heldere en transparante bestuursstijl, WBTR- en Governance-proof, teamontwikkeling, cultuurverandering en bestuurlijke vernieuwing.

Bouwen aan gemeenschap en vertrouwen drijft mij.

Jacquelien Willemse

Ik ben trainer/ adviseur en spreker op het gebied van organisatieontwikkeling. Ik ben gefascineerd door hoe we mensen in beweging kunnen krijgen om het goede te doen en de organisatie verder te helpen. Ik was Programmaleider Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet en Projectleider Expeditie Nieuwe Gezichten bij Vereniging NOV.

Mijn expertises:
- (Participatief) ontwikkelen van meerjarenbeleid
- Ontwikkelen van methodes om leren en ontwikkelen
- Veranderen van organisatiecultuur
- Vergroten van de diversiteit en inclusie
- Faciliteren van ontwikkelsessies
- Werven van vrijwilligers

Ik werk vanuit mijn bedrijf Guide to Lead.

jeske de kort

Ik ben een ervaren procesbegeleider, trainer en adviseur. Ik zet me graag in voor het vergroten van eigenaarschap van een groep mensen en het inzetten van hun kennis en kunde zonder dat je aan slagkracht verliest. Mijn aanpak is gebaseerd op methodes vanuit participatief werken, community building, organizing, deep democracy, waarderend kijken en niet te vergeten plezier en verbinding. Ik ben in te zetten voor korte klussen zoals het begeleiden van een bijeenkomst of workshop, het (naar wens gezamenlijk) ontwikkelen van trainingen, maar ook voor langere trajecten.

lennart Pilon

Oprichter van Het Rooster, het systeem voor zelfroosteren met vrijwilligers.

✓ Omdat mensen dat heel goed zelf kunnen.
✓ Als je iemand vrijheid geeft, dan neemt diegene verantwoordelijkheid.
✓ Minder tijd aan planning, meer tijd voor waar het echt om gaat

Daarnaast heb ik een aantal vrijwilligersorganisaties opgericht en helpen groeien. Vanuit die ervaringen geef ik sessies om van al je vrijwilligers supervrijwilligers te maken. Kort, onomwonden en pragmatisch. Aktie in de taxi!

michaela Merkus

Ik zet me in voor het versterken van maatschappelijke organisaties. Vooral daar waar het gaat over het effectief werken met vrijwilligers, het versterken van vrijwilligersmanagement en vitaal houden van uw vrijwilligersbeleid en/of de medewerkers die zich daarmee bezig houden.

Jarenlange kennis over vrijwilligersmanagement en een passie voor het weer in beweging krijgen van wat niet vooruit komt, bieden u dat beetje extra om weer een stap te zetten. Door middel van training, individuele en teamcoaching, intervisie of advies geef ik u graag een duwtje.suzanne de baere

Ik geloof dat vrijwillige inzet de wereld mooier maakt en we daarom vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren moeten koesteren. Vanuit De Klimop Academie ben ik daarom op een missie om de samenwerking tussen beiden te versterken. Dit doe ik door kennis te delen via o.a. (online) trainingen, workshops en advies- en coachingstrajecten. Daarnaast ben ik actief in het werkveld en beschikbaar voor opdrachten. Ik werk online en in en rondom provincie Zeeland.

Expertises:
✓ Vrijwillige inzet in de zorg- en welzijnssector
✓ Kwetsbare vrijwilligers begeleiden
✓ Vrijwilligers werven
✓ Versterken van assertieve vaardigheden

willem-JAN de gast

Maatschappelijke organisaties in beweging brengen en houden, zodat ze nog beter in staat zijn om hun missie waar te maken. Dat is wat mij drijft in mijn werk als adviseur, trainer, begeleider en schrijver. Coördineren van vrijwilligers en actieve burgers, vrijwilligersbeleid, duurzaam samenwerken en waarderend veranderen zijn mijn expertisevelden. Ik ben actief binnen de landelijke programma’s Samen Ouder Worden en Meer en Anders Vrijwilligen en werk veel samen met zorg- en welzijnsorganisaties, steunpunten vrijwilligerswerk en landelijke vrijwilligersorganisaties. Ook ben ik co-auteur van het Basisboek Vrijwilligersmanagement.

dit doen we

De trainers en adviseurs van het VITA-netwerk kennen de wereld van het vrijwilligerswerk als geen ander. Wij weten wat er leeft en welke ontwikkelingen er zijn. Wij helpen mensen en organisaties met het vinden van antwoorden op strategische, praktische en persoonlijke vragen over werken met vrijwilligers.

Thema's Vrijwillige inzet

Ben jij een bestuurder, coördinator vrijwillige inzet, manager, begeleider en werk jij beroepsmatig of vrijwillig in een organisatie met vrijwilligers? Dan herken je vast een aantal van deze vragen:

  • • Hoe werf ik vrijwilligers, hoe zorg ik dat de huidige willen blijven en hoe neem ik afscheid?
  • • Hoe werk ik met ‘nieuwe vrijwilligers’ zoals flexvrijwilligers, geleide vrijwilligers of bedrijfsvrijwilligers?
  • • Hoe kun je een organisatieverandering doorvoeren in een vrijwilligersorganisatie?
  • • Hoe zorgen we voor een goede samenwerking tussen beroepsmatig en vrijwillig?
  • • Hoe kan ik mezelf en mijn vak als coördinator vrijwillige inzet beter profileren?
  • • Hoe organiseren we op een goede en aantrekkelijke manier inspraak en invloed van vrijwilligers?

Ons brede aanbod

Voor deze vragen -en nog veel meer- hebben wij een breed aanbod. Dat kan licht en kortdurend zijn, maar ook intensief en met een langere doorlooptijd. Denk bijvoorbeeld aan een prikkelende presentatie over flexibel vrijwilligerswerk op de ledenraad, een workshop over werving voor wijk- en buurthuizen, een coachingstraject voor een team om effectiever samen te werken of een strategietraject met een bestuur.

Aanpak op maat

De trainers en adviseurs van het VITA-netwerk bieden aanpakken op maat, op alle thema’s die spelen in het werken met en voor vrijwilligers. Ben je op zoek naar een aanpak die bij jouw vraag past, neem dan contact met ons op.

we helpen je

Loop je ergens tegenaan, zoek je iemand voor een lezing of heb je helpende handen nodig? We helpen je graag.