VITA

vrijwillige inzet
kan Altijd beter

Wij helpen jou om vrijwillige inzet professioneel te regelen. Dat doen we met training, lezingen, uitvoering en advies.

dit zijn we

Anja Slendebroek

Met een frisse blik en praktische oplossingen adviseer, coach en begeleid ik vrijwilligersorganisaties.,

✓ Vrijwilligersbeleid en –management
✓ Dorps- en buurthuizen
✓ en Bewonersparticipatie…….zijn mijn drie werkgebieden.

Mijn visie: als het in een organisatie niet zo goed loopt, dan zijn er meerdere knoppen waar je aan kunt draaien. De kunst is dat je als adviseur alle knoppen kent en aanvoelt aan welke knop de organisatie het beste kan draaien. Inzicht en beweging, naar een vitale vrijwilligersorganisatie

Naast advies, coaching en procesbegeleiding geef ik ook workshops en ben ik beschikbaar voor interim-klussen. Mijn standplaats is Arnhem.

Britta Lassen

Of je in zorg, cultuur, welzijn of IT werkt, vernieuwing in organisaties en teams begint voor mij daar waar echte verbinding ervaren wordt, waar mensen open ideeën en meningen uitwisselen, ineffectieve patronen doorbreken en met een frisse blik samen de toekomst vorm willen geven. Met als uitkomst een nieuwe manier van samenwerken die leidt tot betere resultaten.

Ben je teamleider of manager en wil je je team of organisatie verder ontwikkelen dan help ik je graag in de rol van teamcoach, procesbegeleider, brainstormfacilitator of trainer. Afhankelijk van je doel en de mogelijkheden van je team of organisatie bekijken we samen welke aanpak en stappen het beste leiden tot concrete resultaten.David Wijnperle

Ik ben een ervaren trainer en adviseur op het gebied van vrijwillige inzet en besturen. Met een aanpak gebaseerd op onder andere Waarderend Organiseren, mediation, COCD en de Gouden Cirkel werk ik samen met klanten aan sterke organisaties en aantrekkelijk vrijwilligerswerk.

Ik ben in te zetten voor korte klussen zoals een presentatie, workshop of training, en ook voor langere klussen als interimmanager, projectleider of vrijwilligerscoördinator.jeske de kort

Ik ontwikkel en faciliteer participatieve trainingen en trajecten waarbij de deelnemers zo optimaal mogelijk worden betrokken en geactiveerd.

Ik begeleid groepsprocessen, niet alleen vanuit beproefde methodieken, maar ook weet ik vele andere werkvormen en mijn ruime ervaring in te zetten om tot concrete resultaten te komen, de ene keer zelfstandig en de andere keer in samenwerking met anderen.lennart Pilon

Oprichter van Het Rooster, het systeem voor zelfroosteren met vrijwilligers.

✓ Omdat mensen dat heel goed zelf kunnen.
✓ Als je iemand vrijheid geeft, dan neemt diegene verantwoordelijkheid.
✓ Minder tijd aan planning, meer tijd voor waar het echt om gaat

Daarnaast heb ik een aantal vrijwilligersorganisaties opgericht en helpen groeien. Vanuit die ervaringen geef ik sessies om van al je vrijwilligers supervrijwilligers te maken. Kort, onomwonden en pragmatisch. Aktie in de taxi!

Ik geloof dat de wereld mooier wordt als je iets voor een ander doet.

michaela Merkus

Ik zet me in voor het versterken van maatschappelijke organisaties. Vooral daar waar het gaat over het effectief werken met vrijwilligers, het versterken van vrijwilligersmanagement en vitaal houden van uw vrijwilligersbeleid en/of de medewerkers die zich daarmee bezig houden.

Jarenlange kennis over vrijwilligersmanagement en een passie voor het weer in beweging krijgen van wat niet vooruit komt, bieden u dat beetje extra om weer een stap te zetten. Door middel van training, individuele en teamcoaching, intervisie of advies geef ik u graag een duwtje.willem-JAN de gast

Maatschappelijke organisaties in beweging brengen en houden, zodat ze nog beter in staat zijn om hun missie waar te maken. Dat is wat mij drijft in mijn werk. Wat ik de afgelopen 25 jaar heb geleerd, is dat de reis en de bestemming even belangrijk zijn. Net als bij nomaden. Die blijven op een plek zolang het daar goed toeven is. Maar ze trekken verder als het nodig is of als ze ergens anders kansen zien.

Zo werk ik ook: we brengen in kaart wat nu al goed gaat en werkt, en gebruiken dat om te onderzoeken waar je als persoon, team of organisatie over een tijdje wilt uitkomen. En dan gaan we aan de slag om resultaat te boeken. We doen dat met als motto: op weg met zin! Voor mij is wezenlijk dat we zinvol bezig zijn én dat we er plezier in hebben.suzanne de baere

Ik geloof er in dat vrijwillige inzet de wereld mooier maakt en we daarom vrijwilligers en coördinatoren vrijwillige inzet moeten koesteren. Vanuit De Klimop Academie ben ik daarom op een missie om de samenwerking tussen coördinatoren vrijwillige inzet en vrijwilligers te versterken. Dit doe ik door de coördinator vrijwillige inzet de juiste kennis en vaardigheden aan te leren en organisaties die met vrijwilligers werken te adviseren over hoe ze het vrijwilligerswerk het beste kunnen inrichten.

Zo geef ik (online) trainingen, workshops en verzorg ik advies- en coachingstrajecten. Daarnaast ben ik actief in het werkveld en beschikbaar voor (interim) klussen als coördinator vrijwillige inzet of adviseur vrijwillige inzet. Mijn standplaats in de provincie Zeeland.

Mijn expertises zijn:
✓ Vrijwillige inzet in de zorg en welzijnssector
✓ Kwetsbare vrijwilligers begeleiden
✓ Vrijwilligers werven
✓ Het versterken van de assertieve vaardigheden van de coördinator vrijwillige inzetAnnemiek Messer

Er ontstaat pas dynamiek als je de juiste energie en mensen bij elkaar zet. Door jarenlange ervaring in het vrijwilligersveld weet ik hoe uitdagend het kan zijn om dit voor elkaar te krijgen. Het krijgen van nieuwe inzichten en de juiste begeleiding helpen je om de theorie van een goed vrijwilligersbeleid te koppelen aan de vaak weerbarstige praktijk. Dit doe ik door:

- het inzetten van regie theater
- het geven van creatieve werksessies, workshops, inspiratiesessies
- advies en coaching
- het toevoegen en/of ontwikkelen van nieuwe werkprocessen, formats en tools voor je organisatie.
- de begeleiding naar het behalen van een Goed Geregeld keurmerk.

Door de inzet van met Dynamiek sluiten de behoeftes en belangen van de vrijwilliger beter aan op die van je organisatie en andersom. Hierdoor ontstaat er weer nieuwe en sprankelende energie om je doelen te bereiken!

Naast zzp’er ben ik ook actief in het werkveld bij de vrijwilligerscentrale in Breda en kan je mij inhuren voor interim klussen.Jacquelien Willemse

Ik ben trainer/ adviseur en spreker op het gebied van organisatieontwikkeling. Ik ben gefascineerd door hoe we mensen in beweging kunnen krijgen om het goede te doen en de organisatie verder te helpen. Ik was Programmaleider Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet en Projectleider Expeditie Nieuwe Gezichten bij Vereniging NOV.

Mijn expertise ligt op het
- (Participatief) ontwikkelen van meerjarenbeleid
- Ontwikkelen van methodes om leren en ontwikkelen
- Veranderen van organisatiecultuur
- Vergroten van de diversiteit en inclusie
- Faciliteren van ontwikkelsessies
- Werven van vrijwilligers

Ik werk vanuit mijn bedrijf Guide to Lead.

dit doen we

De trainers en adviseurs van het VITA-netwerk kennen de wereld van het vrijwilligerswerk als geen ander. Wij weten wat er leeft en welke ontwikkelingen er zijn. Wij helpen mensen en organisaties met het vinden van antwoorden op strategische, praktische en persoonlijke vragen over werken met vrijwilligers.

Thema's Vrijwillige inzet

Ben jij een bestuurder, coördinator vrijwillige inzet, manager, begeleider en werk jij beroepsmatig of vrijwillig in een organisatie met vrijwilligers? Dan herken je vast een aantal van deze vragen:

  • • Hoe werf ik vrijwilligers, hoe zorg ik dat de huidige willen blijven en hoe neem ik afscheid?
  • • Hoe werk ik met ‘nieuwe vrijwilligers’ zoals flexvrijwilligers, geleide vrijwilligers of bedrijfsvrijwilligers?
  • • Hoe kun je een organisatieverandering doorvoeren in een vrijwilligersorganisatie?
  • • Hoe zorgen we voor een goede samenwerking tussen beroepsmatig en vrijwillig?
  • • Hoe kan ik mezelf en mijn vak als coördinator vrijwillige inzet beter profileren?
  • • Hoe organiseren we op een goede en aantrekkelijke manier inspraak en invloed van vrijwilligers?

Ons brede aanbod

Voor deze vragen -en nog veel meer- hebben wij een breed aanbod. Dat kan licht en kortdurend zijn, maar ook intensief en met een langere doorlooptijd. Denk bijvoorbeeld aan een prikkelende presentatie over flexibel vrijwilligerswerk op de ledenraad, een workshop over werving voor wijk- en buurthuizen, een coachingstraject voor een team om effectiever samen te werken of een strategietraject met een bestuur.

Aanpak op maat

De trainers en adviseurs van het VITA-netwerk bieden aanpakken op maat, op alle thema’s die spelen in het werken met en voor vrijwilligers. Ben je op zoek naar een aanpak die bij jouw vraag past, neem dan contact met ons op.

we helpen je

Loop je ergens tegenaan, zoek je iemand voor een lezing of heb je helpende handen nodig? We helpen je graag.